Пэр-Ноэль и Святой Шаланд (Франция)

Пэр Ноель
Пэр Ноель

Во Франции два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль. Он добрый и приносит детям в корзине подарки. Второго Деда Мороза зовут Шаланд — это бородатый старик, который носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей.

Պեր-Նոել

Ֆրանսիայում կա երկու Ձմեռ Պապ։Մեկի անունը Պեր-Նոել է։Նա բարի է և բերում է երեխաներին զամբյուղով նվերներ։Մյուս Ձմեռ Պապի անունը Շալանդ է նա մորուքավոր ծերունի է,որը հագնում է մորդուց գլխարկ և տաք ճամփորդական վերարկու։Նրա զամբյուղում պահված են բռունցքներ անկարգ ու ծույլ երեխաների համար։

Advertisements

13.12.2018

I open the door. -I opened the door.

Do I open the door?. -Did I open the door?

I do not open the door.-did not open the door.

She see a cat.-She saw a cat.
Does she see a cat?-Did she see a cat.
She doesn’t see a cat.-She didn’t see a cat.

He drinks water.-He drank water.
Does he drink water?-Did he drank water?
He doesn’t drink water-He didn’t drink water.

They have shower.-They had shower.
Do they have shower?-Did they had a shower?
They don’t have shower.-They didn’t have shower.

Ann goes to school.-Ann went to school.
Does Ann go to school?-Did Ann go to school?
Ann doesn’t go to school.-Ann didn’t go to school.

13.12.2018

Վ449

ա)7625÷305=25

բ)7956÷234=31

գ)43036÷212=23

Վ450

ա)2604÷124=21

9728÷304=32

բ)45120÷141=330

13893÷421=33

գ)57500÷250=250

24720÷240=13

Վ451

ա)6666÷202=31

31×202=6666

բ)4515÷301=15

15×301=4515

 

13.12.2018

Անուն ազգանուն Հովհաննես Գալիկյան
Դասարան 4-2
1. Թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
1478=1000+400+70+8
2. Հաշվել արտահայտության արժեքը
145 – 47 x 2 +5=56

3. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=450
450 + 50- (3+8) =450+50-11=500—11=489
4. Քանի՞ կգ է 1 տ 4 ց=1400
5. Հաշվել այն ուղղանկայն մակերեսը, որի երկարությունը 4 սմ է լայնությունը 2 սմ:
4×2=8սմ²

6. 65 x 20 =1300
7. Տրված թվերը դասավորիր աճման կարգով
147, 54, 879, 1110, 27, 72, 9
9,27,54,72,147,879,1110
8. Քանի՞ րոպե է 3 ժամ-ը:
180
9. Համեմատիր թվերը 478 <487
10. Հայկը 15 կգ ծիրանի համար վճարեց 2250 դրամ, իսկ 4 կգ կարտոֆիլի համար 960 դրամ:

Որքա՞ն գումար է պետք Անիին 6 կգ ծիրան և 8 կգ կարտոֆիլ գնելու համար:

1)2250÷15=150
2)150×6=900
3)960÷4=240
4)240×8=1920

12.12.2018

Hello, My name is Hovhannes I am 9.

Պատասխանիր հարցերին՝

What is your favourite holiday? Christmas

Why do you like that holiday? I have a good time.

What do you usually do that time? I get gifts.

10.12.2018

9-IX, 24-XXIV, 78-LXXVIII,142-CXLII, 674-DCLXXIV,984-CMLXXXIV, 1211-MCCXI

122.PNG

Երկու ընկեր գնացին խանութ և գնեցին մեկը 14 հատ կոնֆետ, մյուսը՝ 18, այնուհետև այն հավասարապես բաժանեցին 4 ընկերներով: Յուրաքանաչյուրին քանի՞ կոնֆետ հասավ, եթե պարզվում է, որ երկու ընկերները միչև կոնֆետները բաժանելը կերել էին 4 հատը:

1)14+18-4=10+18=28

2)28÷4=7

Ավտոմեքենան A քաղաքից ժամը 8:00-ին դուրս եկավ և 14:00-ին հասավ B քաղաք: Քանի՞ ժամ նա վարեց մեքենան, եթե ընթացքում 90 րոպե  կանգառ է կատարել:

1)14-8=6ժ

2)6ժ-1ժ 30րոպե=4ժ 30րոպե

10.12.2018

400
VII=7
XXXV=35
LXXXIV=84
CL=150
CLX=160
DC=600
CD=400
CXVII=117
MD=1500
VIII=8
XXIV=24
LXXXIV=84
CXL=140
CXLI=1401
DXC=511
MCD=1400
CXIX=119
MMD=2500

418
6=VI
37=XXXVII
92=XCII
320=CCCXX
800=DCCC
2500=MMD
15=XV
36=XXXVI
53=LIII
420=CDXX
900=CM
3100=MMMC

421
72
280
7
28

10.12.2018

1.Կարդա առակըլրացրու բաց թողած տառերը:
Առակ
Առյուծը շատ էր ծերացել, այլևս չէր կարողանում որս անել և երկար մտածելուց հետո որոշեց  խորամանկել։ Նա մտավ մի մութ քարայր, շատ ծանր հիվանդ ձևացավ և ծանր ու մեծ պառկեց։ Խեղճ, միամիտ գազաններն այցելում էին, իսկ նա տեղնուտեղը մի ցատկով բռնում էր նրանց և ագահաբար խժռում։ Վերջապես խորամանկ ու խելացի աղվեսը երկար մտածելուց հետո գլխի ընկավ առյուծի խորամանկությունը, առանց վախենալու գնաց, կանգնեց քարայրից բավականին հեռու և քաղցր ձայնով հետաքրքրվեց, թե ինչպե՞ս է վեհափառ առյուծը։ Սոված և ուժասպառ առյուծը ուրախացած հարցրեց, թե ինչո՛ւ աղվեսը ներս չի մտնում։ Աղվեսն ասաց.
-Ես կմտնեի, եթե չտեսնեի, որ հետքերը մտնում են քարայր, բայց քարայրից դուրս չեն գալիս։

  1. Վերնագրիր առակը:                                                                                                                        «ծերացած առյուծը»
    3. Ո՞րն էր առակի ասելիքըի՞նչ հասկացար:                                                                         Ես հասկացա որ պետք չի չաղանալ։
    4.Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝

քարայր-խիթ
մտածել-մտմտալ
ագահ-աչքը ծակ
5. Բացատրիր հետևյալ բառերը՝

ուժասպառ-ուժը սպառված
ագահաբար-բուռն ձգտումով

6.Գրիր մեկ բառով:

Օրինակ՝ սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը-մորաքույր, դարպասը պահող-դարպասապահ, ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց, ջրի աման-ջրաման, գաղտնիք պահող-գաղտնապահ, նավ վարող-նավավար, ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթ, արագ վազող-արագավազ, ամենից մեծ-ամենամեծ, պոչ չունեցող-անպոչ, անուշ համ ունեցող-անուշահամ,  կին բժիշկ-բժշկուհի, բալի ծառ-բալենի:

ա) 17899=789+a   a=17899-789=17110

բ)    984:a=41         984×41=40344

գ)   87xa=4698       a=4698÷87=54

դ)   142-a=78             a=142+78=220

Ուղղանկայն պարագիծը 24 մմ է: Գտնել լայնությունը, եթե հայտնի է, որ երկարությունը 2 մմ-ով մեծ է լայնությունից:

լ+լ+2+լ+լ+2=24

4×լ+4=24

4×լ=24-4=20

լ=20÷4=5մմ

Ինչքա՞ն աշխատավարձ ստացավ բանվորը 1 ամսվա (30 օր)  աշխատանքի համար, եթե օրական վճարվել է 5000 դրամ և 4 օր չի գնացել աշխատանքի:

1)30-4=26օր

2)26×5=130000դր

7.12.2018 Ածուխ

Ածուխը հայտնվում է են ժամանակ, որ լավան թռնում է ու կրակը անցնում է։Ածուխը առաչանում է լավայից։Ածուխը սև է ու ածուխ երբ, որ նոր լավայից դուսա գալիս ածուխը շատ տաք է լինում։